Spring naar inhoud

ISO 14155:2011 “Klinische Onderzoeken van Medische Hulpmiddelen in Mensen – Goede Klinische Praktijken”

16 maart 2011

normen

Veranderingen in ISO 14155
De eerste en meest duidelijke verandering is de verandering in titel: “Clinical Investigations of Medical Devices in human subjects—good clinical practices”. De toevoeging good clinical practices geeft aan dat de norm is geharmoniseerd met ICH E6 GCP. Daarmee worden veel problemen en onduidelijkheden met de oude norm uit 2003 ondervangen.

Er zijn andere significante wijzigingen. Mechanische, fysieke, en technische eigenschappen van het hulpmiddel worden in acht genomen met de integratie van een normatieve verwijzing naar ISO 14971 “Application of Risk Management to Medical Devices”. De inhoud van Investigator’s Brochures is qua opzet meer geschikt voor een mechanisch apparaat dan voor een chemisch geneesmiddel. De eisen voor het vastleggen en rapporteren van ongewenste voorvallen (Adverse Events; AE) in aanvulling op de productafwijkingen (device deficiencies) complementeren de essentiële eisen vanuit de MDD en AIMD.

Alle studies zijn gelijk
Een op risico gebaseerde categorisering van het klinisch onderzoek ontbreekt in de norm. Het concept risicovolle studies tegenover studies zonder significante risico’s bestaat voor de norm niet, de regels zijn van toepassing op elk klinisch onderzoek.

Een internationale norm geschreven door internationale deskundigen
De nieuwe norm is geschreven door een team van deskundigen uit Europa, V.S., en Japan. Het team bestond uit industrievertegenwoordigers, adviseurs, en regelgevers om de uitvoerbaarheid, verenigbaarheid met de locale regelgeving, en overeenstemming met geaccepteerde ethische en organisatorische praktijken te waarborgen. Het was niet gemakkelijk; de werkgroep en de uitgevende commissie kwamen veertien keer bijeen, met daartussen nog een dozijn teleconferenties.

Formaat en benadering
ISO 14155-1 en ISO 14155-2 uit 2003 worden nu samengevoegd tot één uitvoerig, 65 pagina’s tellend document. De strategie was om het klinische onderzoeken vanuit een projectleidingsperspectief te benaderen. Een blik op de inhoudsopgave geeft een idee van de breedte en de diepte van de norm.

Vier administratieve secties:

   [1] Werkingsgebied.

 

   [2] Verwijzingen naar normen.

 

   [3] Termen en definities.

 

  [4] Ethische overwegingen.

Het werkingsgebied vertelt ons dat de “the principles …apply to all other clinical investigations….” van toepassing zijn. De verklaring heeft geen wettelijke betekenis maar was duidelijk belangrijk voor de Europeanen. Het werkingsgebied maakt verder duidelijk dat de norm niet op in vitro diagnostische hulpmiddelen van toepassing is.

“Normatief” is ISO-taal voor vereist. Het is de kleine zin onder de normatieve verwijzingen die refereert naar de risicomanagement norm ISO 14971. Dat betekent dat een sponsor feitelijk niet in overeenstemming is met ISO 14155 als niet aan ISO 14971 wordt voldaan. Verspreid door het document worden de vele manieren aangegeven waarin de risicoanalyse rapporten in het klinische onderzoek worden geïntegreerd.

Drie projectplanningssecties:

   [5] Klinische onderzoek planning.

 

   [6] Klinisch onderzoeksgedrag.

 

  [7] Opschorting, beëindiging en close-out.

Er is niet iets wezenlijk anders in de projectleidingsecties. Maar de richtlijnen zijn gedetailleerder en er wordt meer instructie gegeven. Als u nooit eerder een klinische studie heeft uitgevoerd, dan zult u in deze secties bruikbare verwijzingen vinden.
Een ander voorbeeld van een vereiste dat is ingevoegd om aan de essentiële vereisten van EU- Richtlijn 93/42/EEC betreffende medische hulpmiddelen (MDD) en EU- Richtlijn 90/385/EEC betreffende actieve inplanteerbare medische hulpmiddelen (AIMD) te voldoen is de noodzaak tot een klinisch evaluatieverslag volgens de principes van GHTF Studiegroep 5 om het ontwerp van het klinische protocol te rechtvaardigen.

Twee verantwoordelijkhedensecties:

   [8] Verantwoordelijkheden van de sponsor.

 

  [9] Verantwoordelijkheden van de hoofdonderzoeker (principal investigator).

De verantwoordelijkheden van de sponsor en de hoofdonderzoeker sluiten aan op de nieuwe FDA richtlijn “Investigator Responsibilities—Protecting the Rights, Safety, and Welfare of Study Subjects” en de ICH-GCPs. De hoofdonderzoekers moeten onder ISO 14155 nog steeds het eindrapport ondertekenen, maar de mede-onderzoekers (co-investigators of sub-investigators) zijn van deze taak ontheven.

Veel details in vijf bijlagen:

   Bijlage (normatief) A – Klinisch onderzoeksplan.

 

   Bijlage (normatief) B – Investigator Brochure..

 

   Bijlage (informatief) C – Case report form.

 

   Bijlage (informatief) D – Klinisch onderzoeksrapport.

 

   Bijlage (informatief) E – Essentiële documenten voor het uitvoeren van klinisch onderzoek.

 

  Bijlage (informatief) F – Besluitenboom voor de gebeurtenisclassificatie van ongunstige voorvallen.

De bijlagen A en B over de klinische onderzoeksplannen (d.w.z. protocollen) en de investigator’s brochure worden vereist voor naleving. De resterende bijlagen zijn ter informatie voor de lezer. Zij bevatten uiterst waardevolle informatie over het organiseren van CRF’s, het schrijven van een eindrapport, en het begrip ten aanzien van het verband tussen ongewenste voorvallen en de welzijnsgevolgen.

Andere uitgebreide veranderingen
Elke sectie werd uitgebreid om voldoende uitleg te geven aan een nieuwe sponsor of onderzoeker om een klinisch onderzoek te leiden. Deze controversiële ontwikkeling moet een prestatieniveau vaststellen alsmede zorg dragen voor educatie. Sommige opmerkelijke voorbeelden van toevoegingen of veranderingen omvatten:

   [1] Duidelijkere definities van ongewenste voorvallen (adverse events), ongunstige productgevolgen (adverse device effects), en niet voorziene productgevolgen (unanticipated device effects).

 

   [2] Nieuwe eisen ten aanzien van de definitie, vastlegging en het melden van product afwijkingen (device deficiencies).

 

   [3] Vereisten om ongewenste productgevolgen in individuen anders dan de proefpersoon te registreren en te melden.

 

   [4] Impliciete eis ten aanzien van een systeem van de klinisch onderzoek kwaliteitsbewaking.

 

   [5] Eis ten aanzien van het risicoanalyserapport.

 

   [6] Eis ten aanzien van een klinisch evaluatieverslag om het ontwerp van de studie te rechtvaardigen.

 

   [7] Vereiste inhoud voor een protocol (klinisch onderzoeksplan).

 

   [8] Vereiste inhoud voor de investigator brochure.

 

   [9] Voorgestelde inhoud en organisatie van het case report form (CRF).

 

   [10] Bespreking van de data monitoring commissies.

 

   [11] Eisen ten aanzien van document en gegevenscontrole.

 

   [12] Eisen ten aanzien van elektronische data management systemen.

 

   [13] Audit aanbevelingen.

 

   [14] Procedures voor opschorting of voortijdige beëindiging van het onderzoek.

 

   [15] Procedures om met kwetsbare bevolkingsgroepen te werken.

 

   [17] Uitgebreide lijst van de essentiële documenten voor een klinisch onderzoek.

 

   [18] Weglating van de bijlage die bespreekt hoe een literatuuroverzicht uit te voeren.

 

  [19] En, zeer belangrijk, classificatie van ongewenste voorvallen.
No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: