Spring naar inhoud

Microbiologische omgevingsmonitoring: back to basics

22 mei 2013

gmp
“Oh nee, het microbiologisch laboratorium rapporteert onaanvaardbare resultaten uit onze omgevingsmonitoring! Wat moeten we doen om dit probleem te verhelpen? Weet je wat ons dat gaat kosten?” Dit soort gesprekken wordt dagelijks in farmaceutische en levensmiddelen bedrijven over de hele wereld gevoerd. Hoe om te gaan met deze situatie?

De toezichthouders verwachten dat fabrikanten van geneesmiddelen en levensmiddelen de omgevingscondities in hun productiefaciliteit beheersen en controleren. Fabrikanten, in het bijzonder van steriele producten die worden verkregen door aseptische verwerking, hebben een uitdaging om met de beschikbare middelen een effectief monitoring programma op te stellen en te beheren. Bedrijven investeren veel tijd, middelen en geld om de toezichthouders te voorzien van wat ze geloven dat de regelgevers willen zien. Het doel van een monitoring-programma is echter niet om de toezichthouders tevreden te stellen, maar om te garanderen dat de omgevingscondities geschikt zijn voor het fabriceren van de veilige producten.

Daarom is het goed even terug te gaan naar de basis van het opgestelde monitoringprogramma. Hierdoor zijn in voorkomende situaties de oorzaak van het probleem en de noodzakelijke maatregelen beter te achterhalen. Er zijn drie belangrijke bouwstenen waarop een monitoring programma wordt gebaseerd, elk met zijn eigen elementen:

 • Kennis van het proces, de inrichting en de microbiologie,
 • Prestaties van het personeel en de apparatuur die wordt gebruikt in het bewakingsprogramma,
 • Passende beoordeling van de resultaten.

Laten we de bouwstenen eens nader beschouwen op welke manier ze een vitale rol spelen bij het waarborgen van de omgevingscondities.

Kennis

Ken het proces

  Het is een wettelijke vereiste dat een risicobeoordeling wordt uitgevoerd om te bepalen welke locaties monitoring vereisen. Het in kaart brengen van het productieproces zal inzicht geven waar risicopunten in het proces zijn. Hiervoor worden waardestoomanalyses gebruikt. De inspanningen voor het toezicht wordt gericht op die gebieden die het grootste risico met zich meebrengen en daarom moeten worden gevolgd. Er wordt geen tijd en middelen verspilt aan monitoringactiviteiten die niet bijdragen aan risicobeheersing.

Ken de procesuitrusting

   Apparatuur moet geschikt zijn voor het beoogde gebruik. De apparatuur moet worden opgesteld en op passende wijze gereinigd, ontsmet of gesteriliseerd. Inzicht in de faciliteit, de constructiematerialen, het

hygiënisch ontwerp

  en de prestaties van het systeem helpen om inzicht te verkrijgen in welke omgevingsfactoren van invloed kunnen zijn op de productkwaliteit. In de levensmiddelenindustrie wordt een HACCP studie uitgevoerd om de bronnen van microbiologische besmetting en nagroei te identificeren en beoordelen.

De juiste ervaring

   Het is essentieel dat een microbioloog betrokken is bij het vaststellen van het monitoring-programma, inclusief een periodieke herziening op basis van de resultaten en trends. De werkvloer of het productie personeel kan een inzicht geven in mogelijke zorggebieden. Voor bestaande installaties dragen ervaringen uit het verleden bij aan de kennis. Zorg ervoor dat de kwesties uit het verleden goed worden gedocumenteerd, zodat zij inzicht kunnen verschaffen voor het instellen van het monitoring programma en voor het afhandelen van huidige en mogelijke toekomstige problemen.

 

  Voer kwalificaties uit om de procedures vast te stellen, maar begrijp dat conventionele methoden hun beperkingen hebben. Geen enkele incubatieomstandigheid, mediatype of techniek kan alle mogelijke micro-organismen detecteren. Monitoring is gebaseerd op het nemen van steekproeven in een niet homogene en instabiele omgeving (intensiteit gebruik, tijd tot laatste reiniging / desinfectie, incidentele besmettingsbron).

Personeel

   Zorg ervoor dat uw personeel over de vereiste opleiding in en kennis van goede hygiënische of aseptische praktijken beschikt. Tenslotte is de mens de

voornaamste besmettingsbron

  .

Prestaties
Meet- en analysesystemen

  Media en monsters moeten met de juiste zorg worden behandeld en tijdig worden verwerkt. Apparatuur en de hierop uitgevoerde analysemethode moeten worden gekwalificeerd, gekalibreerd en onderhouden.

Documentatie

  Duidelijke, ondubbelzinnige instructies zijn essentieel voor de uitvoering van de monitoring. Ze geven aanwijzingen voor de aangewezen bemonstering locaties, bemonstering frequentie, de gebruikte middelen, incubatieomstandigheden, registratie en evaluatie van de resultaten, acceptatiecriteria en eventuele vervolgacties en rapportage activiteiten.

Houding

  Personeel dat de monsters afneemt en analyseert moet worden getraind in monsternametechniek en hun niveau van competentie en consistentie moet worden gekwalificeerd. Dit moet met een vooraf bepaalde frequentie worden herhaald. Een niet hygiënisch uitgevoerde monstername of het niet opvolgen van de analyseprocedure verhoogt het risico op vals positieve of negatieve uitslagen. Onbetrouwbare resultaten kunnen leiden tot onnodig vervolgonderzoek of onnodige maatregelen zoals reinigen en ontsmetten. Hierdoor kunnen mogelijk omgevingsomstandigheden die een risico vormen voor de productveiligheid niet tijdig worden opgemerkt en kunnen mogelijk besmette producten op de markt worden gebracht.

Beoordelen
Individuele uitslagen

  Individuele resultaten die dagelijks, wekelijks of met een andere gedefinieerde frequentie worden verzameld worden direct getoetst aan de specificatie of norm. Gezien de zorgen omtrent de prestaties van de methoden is het vaak moeilijk om conclusies te trekken uit een individueel resultaat. Wel kunnen resultaten in samenhang een consistent beeld geven. Dit kan door meerdere meetresultaten die op hetzelfde moment zijn verkregen in relatie tot elkaar te beoordelen. Individuele resultaten worden ook in de loop van de tijd beoordeeld: trending.

Trending

  Vanwege de beperkingen van conventionele monitoring, is het essentieel dat resultaten worden getrend en evaluatie van de trends op regelmatige basis wordt besproken. Maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks zijn typische beoordelingsperiodes. Laat de trend het bewijs zijn van de mate van beheersing van de productie-omgeving. Het biedt mogelijkheden voor verbetering door het identificeren van risico-punten.

Conclusie
Hoewel de focus hier op de microbiologische monitoring ligt, kunnen de principes ook worden toegepast op andere metingen, bijvoorbeeld niet-levensvatbare deeltjes, temperatuur en luchtvochtigheid, drukverschillen tussen ruimtes, et cetera. Net als het beheersen van de productieomgeving moet de kwaliteit van hulpbronnen (bedrijfswater, stoom, perslucht, et cetera) en ingrediënten worden gemonitord. Het monitoren van de microbiologische kwaliteit en de zuiverheid van het (eind)product geeft natuurlijk het beste beeld of het beheersen van de productieomstandigheden voldoende is geweest.

De uitdaging blijft om een monitoringprogramma in te richten dat voldoet aan de wettelijke eisen. Maar als het monitoring programma aantoonbaar er aan bijdraagt dat de omgeving geschikt is voor de productie en het vrijgeven van de productkwaliteit, dan kan een onderbouwd antwoord worden gegeven op vragen van inspecteurs. Daarvoor is een goed inzicht in de bouwstenen van het monitoringprogramma nodig.

No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

<span>%d</span> bloggers liken dit: