Spring naar inhoud

Nieuwe FDA ontwerp richtlijn voor uitbesteding van werkzaamheden bij fabrikage van geneesmiddelen

31 mei 2013

normen
Op vrijdag 24 mei 2013 publiceerde de FDA een ontwerp richtlijn getiteld Contract Manufacturing Arrangements for Drugs: Quality Agreements (hier). De richtlijn bepaalt het wie, wat en waar van contract fabricage, en geeft aan wat de verwachtingen van de FDA zijn ten aanzien van de kwaliteitsovereenkomst tussen de fabrikant die het product op de markt brengt (in de richtlijn aangeduid als Eigenaren) en de Contract Manufacturing Operations (contractfabrikant) of contractfaciliteiten (in geval van uitbesteding tussen vestigingen binnen eenzelfde onderneming). Dus ook waar twee onderdelen van eenzelfde onderneming onderling productie activiteiten uitbesteden, worden door de FDA kwaliteitsovereenkomsten verwacht. Dat is logisch, want als de onderdelen hun eigen directie hebben en mogelijk ook hun eigen kwaliteitssysteem, zijn de risico’s bij onderling uitbesteden gelijk als bij relaties tussen verschillende ondernemingen. Daarom is ook dezelfde mate van beheersing van de kwaliteit noodzakelijk.

Kwaliteitsovereenkomsten
Het gebruik van een kwaliteitsovereenkomst is algemeen bekend binnen de industrie, wordt van oudsher sterk gepropageerd door de FDA, en is onderwerp van verschillende ICH richtlijnen geweest. Toch wordt deze recente en langverwachte richtlijn van de FDA beschouwd als een voorbode van toename in het handhavend optreden door de FDA ten aanzien van CMO’s, contract faciliteiten en eigenaren die geen kwaliteitsovereenkomst of een slecht gedefinieerde kwaliteitsovereenkomst hebben. Met het document voorziet de FDA in het huidige denken over de definitie, vaststelling, en documenteren van de verantwoordelijkheden van elke partij die betrokken is bij contract manufacturing van geneesmiddelen volgens de Good Manufacturing Practice (cGMP). In het bijzonder heeft de FDA beschreven hoe de betrokken partijen gebruik kunnen maken van kwaliteitsovereenkomsten om hun verantwoordelijkheden af te bakenen en de geneesmiddelkwaliteit, veiligheid en werkzaamheid te waarborgen. Deze leidraad geldt voor de commerciële productie van actieve farmaceutische ingrediënten (API’s en hun tussenproducten), afgewerkte geneesmiddelen, combinatieproducten en biologische geneesmiddelen. Voor de toepassing van deze richtlijn omvat de term “productie” de verwerking, verpakking, opslag, etikettering, testen en de kwaliteitscontrole.

De FDA gaat verder met te zeggen dat Eigenaren op vele manieren kunnen profiteren van het gebruik van gecontracteerde producenten, waaronder een verbeterde snelheid en efficiëntie in specifieke processen, expertise in een specifieke technologie en uitgebreide capaciteit. In alle gevallen is de Eigenaar eindverantwoordelijk en moet ervoor zorgen dat het geneesmiddel dat op de markt wordt gebracht voldoet aan de wettelijke eisen. De Eigenaar moet in voldoende mate toezicht houden, om aan haar eindverantwoordelijkheid te kunnen voldoen.

Alle contractfabrikanten en -faciliteiten moeten garanderen dat zij alle productie-, controle- of andere ondersteunende operaties uitvoeren in overeenstemming met van de toepassing zijnde Good Manufacturing Practices. De eindverantwoordelijkheid en het toezicht van de Eigenaar ontslaat de contractant niet van de verplichting om aan wettelijke eisen te voldoen. Dat geeft nog wel eens spanningen binnen een overeenkomst als de eigenaar afspraken wil maken die volgens de contractant niet overeenstemmen met haar verantwoordelijkheid om aan de wettelijke GMP eisen te voldoen.

Kwaliteitsmanagement
De richtlijn schetst de wettelijke en reglementaire basis voor de kwaliteitsovereenkomst en legt het verband tussen de huidige ICH richtlijnen (bijv. ICH Q7, ICH Q9 en ICH Q10) en dat duidelijk gespecificeerde kwaliteitsovereenkomsten noodzakelijk zijn om te verzekeren dat door de betrokken partijen aan deze vereisten wordt voldaan. Met betrekking tot ICH Q10 Pharmaceutical Quality Systems, wijst de FDA op de volgende punten:

 • Voordat wordt overgegaan tot outsourcing van productieactiviteiten, moet de Eigenaar een risico-evaluatie uitvoeren om de mate van toezicht vast te stellen die nodig is voor een bepaalde contractant en het product of de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is. De geschiktheid en de bekwaamheid van de potentiële contractfabrikant of -faciliteit bepaalt ook de methode van toezicht (bijvoorbeeld, audits, materiaal inspecties, kwalificaties, et cetera).
 • Eigenaren en contractfabrikant of -faciliteit moeten de verantwoordelijkheden en de communicatie met betrekking tot de kwaliteit gerelateerde werkzaamheden van de betrokken partijen definiëren en documenteren in een schriftelijke overeenkomst.
 • Eigenaren moeten de prestaties van de contractant controleren en beoordelen en alle noodzakelijke verbetermaatregelen vaststellen.
 • Alle partijen die productieactiviteiten uitvoeren dienen inkomende ingrediënten en materialen te controleren om ervoor te zorgen dat ze van erkende bronnen uit de overeengekomen leveringsketen (supply chain) afkomstig zijn.

Door het creëren van een samenhangend systeem van kwaliteitsmanagement dat alle activiteiten met betrekking tot de uitbesteding omvat verwacht de FDA dat partijen betrokken in contract manufacturing de kwaliteit van geneesmiddelen kunnen waarborgen.

De richtlijn schetst ook FDA verwachtingen met betrekking tot:

 • Het documenteren van de overeenkomst
 • Het definiëren van wat een kwaliteitsovereenkomst omvat
 • Vaststelling van de relevante elementen van de kwaliteitsovereenkomst, samen met een overzicht van de verantwoordelijkheden van elke partij bij de overeenkomst

Afspraken maken
De FDA geeft de volgende basale onderdelen voor een kwaliteitsovereenkomst aan:

 • Doel en reikwijdte
 • Contractduur (datum in werking en voorwaarden voor beëindiging)
 • Afhandelen van geschillen
 • Verantwoordelijkheden en wijze van communiceren
 • Wijzigingsbeheer (change control) met betrekking tot de uitbestede werkzaamheden

Kwaliteitssysteemdocumenten kunnen door verwijzing onderdeel vormen van de overeenkomst. Met name bij uitbesteding van werkzaamheden tussen verschillende onderdelen van een onderneming kan dit erg functioneel zijn, omdat de bedrijfsprocedures al vastleggen op welke wijze werkzaamheden mogen worden uitbesteed. Wijzigingen in deze procedures worden dan automatisch onderdeel van de overeenkomst, wat het eenvoudiger maakt de overeenkomst actueel en in overeenstemming met het kwaliteitsmanagementsysteem te houden.

Ook het maken van afspraken over het wijzigingsbeheer wordt door de FDA als erg kritisch beschouwd. Een eigenaar kan niet eindverantwoordelijk zijn voor het eindproduct als een contractant ongemerkt wijzigingen in haar productieproces uitvoert die invloed hebben op de productkwaliteit. Inkomende goedereninspectie is slechts een vangnet. De contractant dient de eigenaar van te voren te informeren over aanstaande wijzigingen in de productiemethodes, de wijze van inspecteren of de gebruikte productiemiddelen, met name als deze een potentieel effect hebben op de productkwaliteit. De eigenaar moet de impact van de wijziging beoordelen en waar nodig om bewijsvoering van de gevolgen van de wijziging vragen. Deze resultaten moeten worden beoordeeld op de invloed die ze op de kwaliteit van het eindproduct hebben. Waar nodig moet de eigenaar noodzakelijke maatregelen nemen, wat een verandering in de voorgestelde wijziging kan inhouden. Juist deze invloed van de eigenaar maakt uitbesteding anders dan inkoop.

Er zijn ook enkele voorbeelden ter illustratie van veel voorkomende problemen bij uitbestede productie activiteiten in de richtlijn opgenomen. De FDA geeft hierbij manieren waarop deze problemen kunnen worden opgelost.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

<span>%d</span> bloggers liken dit: