Spring naar inhoud

Voorgestelde wijziging FDA GLP 21 CFR deel 58: Een hernieuwde focus op kwaliteit

16 oktober 2016

 

normen

Op 24 augustus 2016 publiceerde de FDA een voorgestelde wijziging van de regelgeving met betrekking tot de goede laboratoriumpraktijken (GLP) onder de 21 CFR deel 58. GLP moet worden nageleefd bij niet-klinische veiligheidsstudies die worden uitgevoerd ten behoeve van de aanvraag voor een marketing of onderzoeksvergunning. De gegevens van deze veiligheidsstudies moeten voldoende betrouwbaar en geschikt zijn om besluiten ten aanzien van de veiligheid van geneesmiddelen, ingrediënten voor levensmiddelen, bestrijdingsmiddelen, bepaalde chemicaliën (REACH) voor mens, dier en milieu te kunnen nemen. Deze voorgestelde wijzigingen zijn in overeenstemming met de toegenomen focus op datakwaliteit en data integriteit. Ook zijn verschillende elementen van de OESO GLP beginselen opgenomen in de voorgestelde Amerikaanse wetgeving. Hierdoor vindt harmonisatie plaats tussen de Amerikaanse wetgeving en de regelgeving van landen die de OESO GLP principes hebben geadopteerd in hun wetgeving (waaronder Europa). De voorgestelde wijzigingen hebben een significant effect op drie gebieden: toezicht van management op het laboratoriumonderzoek, de kwaliteit en integriteit van de gegevens, en het beheersen van multisite studies.

Meer dan vijf jaar geleden, in december 2010, heeft de FDA een uitgebreide aankondiging van de voorgenomen regelgeving (ANPRM) gepubliceerd. De FDA legt uit dat het doel van de regeling is om de kwaliteit en integriteit van gegevens afkomstig van deze niet-klinische studies te waarborgen, en om de kwaliteit te integreren in het plannen, uitvoeren en rapporteren van de studies. De nu voorgestelde wijzigingen zijn het resultaat van de commentaren die naar aanleiding van deze aankondiging zijn ontvangen.

Belangrijkste wijziging is een nieuwe vereiste dat niet-klinische studies moeten worden uitgevoerd volgens een volledige kwaliteitssysteembenadering, ofwel een “GLP Quality System”. Met betrekking tot de onderzoeksfaciliteit (test facility) en onderzoeklocatie (test site), stelt de FDA dat het hogere management uiteindelijk verantwoordelijk is voor de naleving van GLP. Nu heeft het management  reeds de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het GLP beleid en de doelstellingen. In de gewijzigde regelgeving is het management ook verantwoordelijk voor het opzetten van een organisatiestructuur, het bijhouden van de Master Schedule en het opzetten en bijhouden van een “GLP Quality System” in schriftelijk vastgelegde standaard werkvoorschriften (SOP’s). Naar aanleiding van de commentaren zijn de kwaliteitsmanagementeisen in overeenstemming gebracht met 21 CFR part 820: de Quality System Regulations (QSR) van toepassing op de medische hulpmiddelen industrie. In de commentaren op de aankondiging van de GLP wijziging werd veelvuldig aangegeven dat een verwijzing naar de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem norm tot teveel beperkingen zou leiden. Daarom zijn door de FDA die elementen uit de QSR overgenomen die overeenstemmen met ISO 9001 en zijn andere, onnodig beperkende, elementen uit de ISO 9001 niet opgenomen.

De voorgestelde regeling benadrukt dat goede data management praktijken van essentieel belang zijn voor de data integriteit en datakwaliteit. De voorgestelde wetgeving wijdt er een hele nieuwe sectie aan: 21CFR58.180. De FDA adopteert de afkorting ALCOA (accurate, legible, contemporaneous, original, and attributable) in de wetgeving om de eisen met betrekking tot datakwaliteit en integriteit te verwoorden. De ALCOA eisen worden niet nader uitgewerkt in de wetgeving. Voor een beter begrip van de ALCOA eisen, zie een voorgaande blog. In de nieuwe sectie 21CFR58.180 verwijst de FDA ook naar 21 CFR part 11 voor het beheersen van elektronische registraties en elektronische handtekeningen. Daarnaast worden computersystemen specifiek benoemd onder de sectie ontwerp van apparatuur. Hierbij worden in het bijzonder de LIMS systemen bedoeld. Naast eisen voor het vastleggen van gegevens, worden ook eisen gesteld aan het bewaren van gegevens. Hieronder vallen ook gegevens die niet worden opgenomen in het eindrapport, maar die wel nadere uitleg kunnen geven over de totstandkoming van de gerapporteerde resultaten. Dit betreft onder andere alle relevante correspondentie. Ook nieuw is de eis dat de gegevens binnen 2 weken na het beëindigen van het onderzoek moeten worden gearchiveerd, wederom vergelijkbaar met de OESO GLP principes.

De voorgestelde wetgeving geeft ook eisen ten aanzien van het beheersen van multisite studies. Op verzoek van de ontvangen commentaren op de vooraankondiging zijn de eisen minder voorschrijvend dan het OESO consensus document 13 dat ook de organisatie van multisite studies behandelt. Veel van de organisatie eisen zijn vastgelegd in de definities van de verschillende organisatorische elementen, zoals de onderzoeksfaciliteit (Test Facility), onderzoekslocatie (Test Site), Lead QA, deelonderzoeksleider (Principal Investigator) en Contributing Scientist. Ook definieert de voorgestelde wet eisen ten aanzien van het uitbesteden van onderzoekswerkzaamheden en de verantwoordelijkheden van de Contracted Person; de vele contract research organisaties die actief zijn in deze sector.

De voorgestelde wet wijzigt ook de sectie betreffende test, controle en referentiematerialen. Informatie betreffende de karakterisering (samenstelling, zuiverheid, oplosbaarheid, stabiliteit, etc) van het materiaal moet zo snel mogelijk beschikbaar zijn om het onderzoek goed te kunnen interpreteren. Deze informatie moet onderdeel zijn van de studieresultaten die aan de FDA worden verstrekt. Het gebrek aan karakterisering van het onderzoeksproduct beperkt de beoordeling van de veiligheid, met name als het onderzoeksproduct in klinische (humane) onderzoeken verder zal worden bestudeerd.  Deze eis is opnieuw in overeenstemming met de eisen vastgelegd in de OESO GLP principes.

Over het geheel zijn er geen onverwachte nieuwe eisen opgenomen in de voorgestelde wettekst. Hooguit zijn eisen uit andere wetten en regelgeving in de wet opgenomen, in het bijzonder de OESO GLP principes en 21 CFR part 11 en 820. Dat maakt dat de wet makkelijk inpast in de internationale regelgeving. De wet is open voor commentaar tot 22 november 2016. De voorgestelde wet is hier beschikbaar.

One Comment leave one →
  1. Frans Brouwer permalink
    17 oktober 2016 10:10

    Jan, dank voor je heldere uiteenzetting! Heb er zelf ook op zitten turen, maar kan er niet zo heel veel spannends in ontdekken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

<span>%d</span> bloggers liken dit: