Spring naar inhoud

ISO 9001:2015 Taken voor topmanagement

2 juli 2017

normen

De nieuwe ISO 9001:2015 norm biedt veel meer vrijheden, dan voorgaande versies. Managers die wel een belang hebben bij het certificaat, maar een broertje dood hebben aan de rompslomp eromheen zullen blij zijn met de nieuwe norm. Immers je hoeft niet alles meer vooraf in procedures vast te legen die toch door de medewerkers niet worden opgevolgd. Vanaf nu is alles wat je doet prima, zolang je van deze activiteiten maar een registratie bijhoudt. Een goede kwaliteitsmanager of auditor die hem nog wat kan maken.

De significante verandering van inzicht bij ISO is dat de norm niet een bedrijfsstrategie moet opleggen door het opleggen van heel veel procedures. Procedures en een kwaliteitshandboek zijn niet meer verplicht. Normeisen louter als een verplichting beschouwen en vertalen in procedures, leidt er niet toe dat inzichtelijk wordt gemaakt wat er werkelijk in de organisatie en daarbuiten gebeurt. ISO 9001:2015 vraagt te kijken naar welke toegevoegde waarde je levert aan je klanten en je stakeholders, wie daarin je partners zijn, wie belang bij jou hebben en wie je eisen opleggen. Op basis daarvan beoordeel je wat benodigde maatregelen zijn die in procedures moeten worden vastgelegd.

 “Management is dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen”

(volgens management goeroes Peter Drucker en Warren Bennis).

In de nieuwe ISO 9001:2015 norm wordt kwaliteitsmanagement veel meer als volledig bedrijfskundig managementsysteem gezien. Leiderschap neemt hierin een centrale rol in. ISO 9001:2015 vraagt meer betrokkenheid van de directie. Sommige directies vonden het wel makkelijk om de verantwoordelijkheid voor het managementsysteem te verschuiven naar de directie vertegenwoordiger (what’s in a name). Maar de directievertegenwoordiger of kwaliteitsmanager bestaat niet meer in de nieuwe norm. De oude ISO 9001 norm ging met name over “doen we de dingen goed”. Dat is een verantwoordelijkheid die je nog wel kunt verleggen naar de kwaliteitsmanager. Maar ISO 9001:2015 gaat meer over “doen we de goede dingen”; past onze ambitie bij de behoefte van belanghebbenden? Topmanagement draagt er zorg voor dat deze ambitie collectief binnen de organisatie wordt gedragen. Maar ook wordt ervoor gezorgd dat derden (andere partijen binnen de supply chain) ondersteuning bieden aan deze ambitie. Hierbij past leiderschap van de voltallige directie, waarbij een kwaliteitsmanager hooguit een ondersteunende of observerende rol kan spelen. Maar alle bedrijfsinformatie verzamelt zich weer tijdens de directiebeoordeling, waarin de voltallige directie vaststelt of met het managementsysteem nog de beoogde doelen worden bereikt.

Context van de organisatie

In de nieuwe ISO 9001 zijn drie hoofdtaken van topmanagement te herkennen:

  • De strategische richting bepalen om de juiste besluiten te nemen
    De directie bepaalt de strategische richting. Het bepalen van de bedrijfsstrategie gebeurt op basis van analyse van de externe kansen en bedreigingen en de interne sterktes en zwaktes. Daaruit volgen de visie, missie en uiteindelijk de strategie: concrete doelstellingen en maatregelen. De bedrijfsstrategie is het gevolg van risico gebaseerd denken. Maatregelen moeten voortkomen uit een noodzaak om bedrijfsrisico’s te vermijden en kansen niet te laten lopen. Het gaat erom om besluiten te nemen die de organisatie in de juiste richting laten bewegen.
  • Operationeel management voor efficiënte processen
    Winst maken en klanten goed bedienen gebeurt door operationele processen tegen lage kosten te laten functioneren. Termen als Lean Six Sigma, TQM en Operational Excellence zijn hier op hun plaats. Het gaat erom processen steeds preciezer en beter te laten functioneren en hier de businesspartners bij te betrekken. Standaardisatie is het leidende principe en procesmanagement dient te worden toegepast. Al is er meer aandacht voor compliance management vanuit de gedachte dat voldaan moet worden aan de behoefte van de stakeholder, er is vooral meer aandacht voor het onderhouden van kennis (know-how) binnen de organisatie. Topmanagement is voorwaarde scheppend en zorgt ervoor dat de vereiste expertise en technologie beschikbaar is voor projecten en probleemoplossingen. Processen worden niet alleen gezien als een bedrijfskundig systeem, maar vooral ook als een sociaal systeem.
  • Verandermanagement om de strategie te realiseren
    Er is verandering nodig omdat de context voortdurend verandert. Voortdurend wordt de prestatie van de organisatie gemonitord en waar nodig wordt het managementsysteem aangepast aan de nieuwe situatie. De manager heeft in ISO 9001 geen behoudende rol, maar wordt een verandermanager die de organisatie voortdurend aanpast aan de wisselende omstandigheden. De organisatie moet voortdurend omgaan met interacties en invloeden van belanghebbenden.
No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

<span>%d</span> bloggers liken dit: