Spring naar inhoud

ISO 10993-1-2018 Biocompatibiliteit – Wat is nieuw?

18 november 2018

normen

ISO 10993-1-2018 werd in augustus vrijgegeven. Deze 5e editie vervangt de 4e editie (ISO 10993-1-2009) en de correctie hierop, die in 2010 werd aangebracht. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn:

Veranderingen in het biologische evaluatieproces in ISO 10993-1-2018

De titel: ” Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen – Deel 1: Evaluatie en beproeving binnen een risicomanagement proces ” is niet veranderd. De titel is niet alleen voor de vorm behouden. De titel is gelijk gebleven omdat het met de huidige revisie een nog betere beschrijving weergeeft van de inhoud en intentie van het document.

Tabel A.1 in bijlage A “Eindpunten die moeten worden behandeld in een biologische risicobeoordeling” van de vorige versie van de norm werd door fabrikanten vaak oneigenlijk gebruikt als een eenvoudige checklist voor biologische tests die tijdens het biologische beoordelingsproces moesten worden uitgevoerd. Dit werd gedreven door luiheid van de fabrikanten, maar ook omdat contractlaboratoria erom vragen. Een risico-evaluatie begint met een weloverwogen contextanalyse. Dat gebeurt niet alleen aan de hand van de vorm en mate van lichaamscontact, maar ook aan de hand van de fysische en chemische eigenschappen van het product. Vandaag de dag is er geen excuus meer voor een fabrikant van medische hulpmiddelen om de fysieke eigenschappen of de chemische samenstelling van hun hulpmiddel niet te kennen en begrijpen. Het is een eerste noodzakelijke voorwaarde voor de biologische risicobeoordeling. In bijlage A wordt in tabel A.1 aangegeven welke fysische en/of chemische informatie als noodzakelijke voorwaarde voor de biologische risicobeoordeling moet worden beschouwd (aangegeven met “X” in de kolom voor fysieke en/of chemische informatie). Vervolgens worden, en dat is nieuw, alle toxicologische eindpunten geval per geval geëvalueerd op basis van beschikbare gegevens (aangegeven met “E” in de overige kolommen van tabel A.1). Daarmee concentreert de 2018-versie zich op de aanvullende aspecten van biocompatibiliteit; de toxicologische eindpunten: door materiaal gemedieerde pyrogeniciteit, chronische toxiciteit, kankerverwekkendheid, reproductieve / ontwikkelingstoxiciteit en afbraak. Deze eindpunten werden eerder beschreven in de tekst van de standaard, maar zijn nu als afzonderlijke kolommen opgenomen in de bovengenoemde tabel A.1.

In bijlage B zijn de meest zichtbare veranderingen te vinden. De oude 3 pagina’s tellende bijlage B, “Leidraad voor het risicobeheerproces”, is volledig vervangen door de 13 pagina’s van ISO TR 15499-2016, “Leidraad voor het uitvoeren van biologische evaluatie binnen een risicobeheerproces.” In de vorige versie van de norm was er een verwijzing naar het creëren van een prospectief, biologisch evaluatieplan als onderdeel van het risicobeheersplan. In de vijfde editie vereist clausule B.2.2 een Biologische Evaluatieplan (soms door externe testlaboratoria aangeduid met “BEP”).

Bovendien biedt bepaling B.4 een leidraad voor biologische evaluatie. Deze leidraad is rechtstreeks gekopieerd van ISO/TR 10993-22, maar het beantwoordt de veel gestelde vraag “hoe voer je een biologische evaluatie uit.” De basisstappen van de biologische evaluatie zijn niet veranderd:

  1. Materiaalkarakterisering (B.4.1)
  2. Verzameling van bestaande gegevens (B.4.2)
  3. Overwegingen bij het testen van apparatuur (B.4.3)
  4. Biologische veiligheidsbeoordeling (B.4.4)

De leidraad biedt details voor elke stap, evenals algemene richtlijnen over wanneer veranderingen mogelijk een herbeoordeling van de documentatie over biologische veiligheid, GLP’s en biocompatibiliteitevaluatie vereisen. In het algemeen ligt door bijlage B de focus nu op de evaluatie van toxicologische gegevens zoals in tabel A.1 geïdentificeerd, en niet meer alleen op het uitvoeren van een paar vereiste tests.

Bijlage C is bijna identiek aan de vorige versie. De enige verandering die ik heb opgemerkt, is de toevoeging van “Voorkeur kan worden gegeven aan GLP over niet-GLP-gegevens”. Het testen blijft goed beschreven in clausule 6.3. De grondige lijst van factoren die van belang zijn voor de testselectie is nauwelijks veranderd. De beschrijving van eindpunt specifieke testen blijft zeer toegankelijk en informatief.

Net als in de vorige versie van de norm, is in figuur 1 een beslissingsboom opgenomen die het biologische beoordelingsproces volgt zoals beschreven in de norm. Op het eerste gezicht lijkt figuur 1 in essentie ongewijzigd te zijn. Hoewel het precies dezelfde vorm en hetzelfde aantal elementen heeft, zijn er subtiele wijzigingen. De potentiële effecten van geometrie worden bijvoorbeeld in ISO 10993-1-2018 meer benadrukt. Een belangrijkere procesverandering vindt plaats aan het eind. Waar het altijd zei: “Testen en/of motivering voor het weglaten van voorgestelde tests” bevat het bijgewerkte stroomschema nu een verwijzing naar bijlage A. Waar in versie 4 stond: “Voer biologische evaluatie uit” staat nu: “Voer toxicologische beoordeling uit (bijlage B)”.

Aanvullende informatie over de evaluatie van contactloze medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen met kortdurend contact werd toegevoegd.

De norm is ook uitgebreid met evaluatie eisen voor nanomaterialen en absorbeerbare materialen. Dit door toevoeging van sectie B.4.3.3 in bijlage B voor richtlijnen voor pH- en osmolaliteitscorrectie voor absorbeerbare materialen.

Er zijn nog vele kleine wijzigingen in de 5e editie, inclusief nieuwe definities.

Overeenstemming met de Europese richtlijn en EU-MDR

De vierde editie heeft tabel ZA.1 die de correlatie tussen de standaard en de Europese richtlijn toelicht.  In het bijzonder komen Clausules 4, 5, 6 en 7 van ISO 10993-1 overeen met Bijlage I, Essentiële Vereisten 7.1, 7.2 en 7.5 in de MDD. In de nieuwe Verordening (EU) 2017/745 komen deze clausules overeen met Bijlage I, Algemene Eisen voor Veiligheid en Prestatie 10.1, 10.2 en 10.4. Daarom kunt u verwachten dat de Europese versie van ISO 10993-1-2018 een tabel zal bevatten die vergelijkbaar is met tabel ZA.1, maar u moet ook anticiperen op het feit dat uw evaluatie van biologische risico’s moet worden bijgewerkt en dat aanvullende testen nodig kunnen zijn om in overeenstemming te blijven met de eisen voor CE-markering.

Overeenstemming met FDA-richtlijnen voor gebruik van ISO 10993-1-2018

De FDA heeft ISO 10993-1-2018 nog niet toegevoegd aan de erkende normen, maar de FDA-richtlijnen voor het gebruik van ISO 10993-1, uitgebracht in februari 2016, hebben de meeste wijzigingen in de nieuwe 5e editie reeds behandeld.

Tabel A.1 in bijlage A lijkt veel op tabel A.1 in de FDA-handleiding en de kolommen komen volledig overeen, met uitzondering van de kolom voor ‘fysieke en / of chemische informatie’. Hoewel de FDA-richtlijn geen kolom bevat in de tabel die aangeeft dat fysische en chemische karakterisering vereist is als voorwaarde voor de risicobeoordeling, is het zeer duidelijk uit de tekst in de leidraad dat informatie over de fysische en chemische kenmerken van het hulpmiddel “voldoende gedetailleerd aan de FDA moet worden verstrekt om een onafhankelijke beoordeling mogelijk te maken en tot eenzelfde conclusie met betrekking tot de biocompatibiliteit te komen.

De FDA-richtlijnen vereisen ook informatie over de oppervlakte-eigenschappen van het voltooide hulpmiddel. Er wordt gesproken van een voltooid hulpmiddel omdat elke productiestap (startmaterialen en componenten, assemblage, verpakken, steriliseren, transporteren en opslaan) een effect kan hebben op de biocompatibiliteit.

De FDA-richtlijn bevatte een sectie specifiek voor “Submicron- of nanotechnologiecomponenten”, die consistent is met ISO 10993-1-2018, waar ze verwijst naar ISO/TR 10993-22, leidraad voor nanomaterialen. De FDA-richtlijn bevat echter geen richtlijnen voor pH- en osmolaliteitscorrectie voor absorbeerbare materialen.

De FDA-richtlijnen bevatten ook geen verwijzing naar de ISO 18562-reeks Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications. Deze verwijzing is wel toegevoegd aan ISO 10993-1:2018. Maar de FDA-productclassificatiedatabase werd in juni bijgewerkt met een verwijzing naar de ISO 18562-reeks normen, nadat deze normenreeks ook aan de erkende normen werd toegevoegd.

Vereist ISO 10993-1-2018 dat u opnieuw producten moet testen op biocompatibiliteit?

Over het algemeen verwacht ik niet dat de wijzigingen in ISO 10993-1-2018 een uitgebreide herbeoordeling door middel van aanvullende testen vereisen. Wel kan een aanzienlijke herschrijving van het biologische evaluatierapport nodig zijn. U moet nu de fysieke en chemische kenmerken van uw hulpmiddel vollediger karakteriseren en u moet een uitgebreidere biologische veiligheidsbeoordeling verstrekken, inclusief de formulering van uw hulpmiddel en een evaluatie van toxicologische gegevens voor elke chemische stof. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat u bepaalde chemicaliën in de materiaalformulering identificeert die u na herbeoordeling liever niet gebruikt, ook al heeft het materiaal in het verleden alle biocompatibiliteitstesten doorstaan.

One Comment leave one →
  1. 20 november 2018 08:42

    Beste Jan, bedankt voor de heldere uitleg, deze sluit mooi aan bij mijn eigen evaluatie. Wat betreft opnieuw testen naar aanleiding van de nieuwe versie zegt de norm in 4.11 nog dat het niet nodig hoeft te zijn om nieuwe testen uit te voeren voor bestaande producten als ‘a history of safe clinical use can be used as a justification’.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: